Privacy Policy

Privacy policy

25 mei 2018

Uw privacy is voor AMI-ICT van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij met de informatie doen die wij van u verkrijgen.

Afhandeling Bestelling of Opdracht
Wanneer u bij ons een bestelling of opdracht plaatst, gebruiken wij de volgende gegevens om deze af te kunnen handelen:
– Uw voor- en achternaam
– Uw postcode en huisadres
– Uw telefoonnummer(s) en emailadres
– Indien van toepassing een verzendadres
– De betaalwijze van de factuur
– De factuur met daarop bovenstaande gegevens en de aangeschafte producten en/of geleverde diensten.

Wij bewaren deze informatie 7 jaar. (De wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst) De gegevens zijn opgeslagen op een server. Deze server is fysiek niet vrij toegankelijk evenals de software waarvan de toegang met wachtwoorden is beveiligd. Tevens worden er encrypted back-ups gemaakt over een beveiligde verbinding.(SSH of SSL) De opslaglocaties zijn in Nederland.

Verstrekking gegevens aan derden
Om onze diensten te kunnen leveren werken we samen met een aantal bedrijven. Hiermee hebben wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen dat uw privacy gewaarborgd is. Indien gewenst is het mogelijk een lijst van deze bedrijven bij ons op te vragen. Met uitzondering van de genoemde bedrijven geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft neem dan contact op met AMI-ICT of gebruik het Contactformulier

AMI-ICT
Tongerenseweg 46
8162PP Epe
0578-617287

AMI-ICT
Tongerenseweg 46
8162 PP Epe

Tel: 0578 - 61 72 87
Tel: 06 - 42 61 26 47